Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: HERBICIDI najbolje rešenje

Tag Archives: HERBICIDI najbolje rešenje

HERBICIDI skupo rešenje ili najbolje rešenje

HERBICIDI skupo rešenje ili …  Primena herbicida u kukuruzu u korekciji je naj?eš?a i najisplativija mera koja se primenjuje u cilju suzbijanja korova.  Razlog tome je pre svega mogu?nost prepoznavanja vrste i faze razvoja korova, a prema tome odrediti  vrstu herbicidnog preparata i dozu primene.  Pošto se širokolisni korovi prvi pojavljuju na površini, naj?eš?e se izvodi operacija suzbijanja posebno širokolisnih, ... Read More »