Saturday, 13 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: herbicide

Tag Archives: herbicide

KOROVI pobeđuju, rezistentnost na herbicide ?

hibrid kukuruz borealis setva kukuruza fosfor kako

KOROVI  pobe?uju – Rezistentnost korova na herbicide. U razvijenim poljoprivrednim zemljama, intenzivna primena herbicida, dovela je i do nekih negativnih efekata. Pre svega, redukovan je plodored, napuštene su alternativne metode suzbijanja korova, te je intenzivna primena herbicida dovela do rezistentnostii do realnih mogu?nosti kontaminacije podzemnih voda i zemljišta. Iz tog razloga, najnovija istraživanja ukazuju na potrebu smanjenja koli?ine herbicida, rotaciju herbicida razli?itog ... Read More »