Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: herbicida

Tag Archives: herbicida

Fitotoksičnost herbicida na pojedinim zemljištima

pesticid herbicidi

Fitotoksi?nost herbicida – Primena zemilišnih herbicida u prole?nim okopavinama  je preporu?ljiva. Osim preporuke o vrsti preparata, potrebno je ista?i da primena zemljišnih herbicida osim prednosti što omogu?ava dugotrajniju zaštitu u vreme kada je usev u najkriti?nijoj fazi neposredno posle nicanja,  sa sobom nosi opasnost od nastanka fitotoksije ( negativnog delovanja herbicida – trovanje biljaka ). Tako?e  trebamo biti oprezni kod kombinovanja ... Read More »

Integrisani sistemi za proizvodnju u poljoprivredi

Integrisani sistemi – Izazovi s kojima se danas suo?ava poljoprivredna proizvodnja najve?im delom se odnose na prehrambenu sigurnost i zaštitu životne sredine. Pri tome se zahteva održavanje visokog nivoa proizvodnosti, uz istovremeno minimalno koriš?enje inputa da bi bili smanjeni troškovi proizvodnje. Veliki deo tih troškova upravo odlazi na hemijsku industriju, odnosno upotrebu sredstava za zaštitu bilja.  S tim u vezi, ... Read More »