Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: herbicid

Tag Archives: herbicid

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporu?ena gustina setve, odgovaraju?e ?ubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naro?ito u po?etnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Fitotoksičnost na suncokretu – oprez sa herbicidima

suncokret medna fitotoksičnost

Fitotoksi?nost na suncokretu . Smatra se da ve?ina herbicida može da izazove pojavu fitotoksi?nosti ako se primene u koli?inama ve?im od preporu?enih, zatim ako se primene u pogrešno vreme ili u nepovoljnim uslovima. Biljne vrste se veoma razlikuju po osetljivosti prema herbicidima. Suncokret je biljna vrsta koja je vrlo osetljiva na herbicide i potrebno je u potpunosti ispoštovati preporuke koje ... Read More »