Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: herbicid

Tag Archives: herbicid

Kukuruz šećerac – načini borbe protiv korova

ipard iskustva kukuruz manjak

Kukuruz šećerac se tretira kao povrće. Koristi se u ljudskoj ishrani u mlečnoj fazi razvoja endosperma. Može se gajiti u prvom delu vegetacije ili postrno, nakon ubiranja nekog ranijeg useva. Poznato je da je kukuruz šećerac osetljiv na većinu herbicida koji se inače koriste za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Takođe, pojedini hibridi šećerca različito reaguju na herbicide, s toga je ... Read More »

Fitotoksičnost na suncokretu – oprez sa herbicidima

suncokret setva medna fitotoksičnost setva u srbiji suncokret plamenjača

Fitotoksičnost na suncokretu . Smatra se da većina herbicida može da izazove pojavu fitotoksičnosti ako se primene u količinama većim od preporu?enih, zatim ako se primene u pogrešno vreme ili u nepovoljnim uslovima. Biljne vrste se veoma razlikuju po osetljivosti prema herbicidima. Suncokret je biljna vrsta koja je vrlo osetljiva na herbicide i potrebno je u potpunosti ispoštovati preporuke koje ... Read More »

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporu?ena gustina setve, odgovaraju?e ?ubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naro?ito u po?etnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Pšenica njena zaštita – fitotoksičnost je moguća

kamut herbicid fungicid pšeniva njena

Pšenica  njena zaštita – UTICAJ Istovremena primena HERBICIDA I FUNGICIDA  u ozimoj pšenici . Poslednjih godina, gajenje pšenice postaje relativno isplativiji posao. Glavni razlog ovoga su unapređenje tehnologije proizvodnje koje se ogleda kroz: veći izbor dobrih sorti, primeni đubriva kao i obavezne mere suzbijanja korova, bolesti i štetočina. Primena fungicida dva puta u sezoni jedna je od ključnih mera koja utiče ... Read More »