Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: herbicid

Tag Archives: herbicid

Stres biljaka voćke vole da su srećne

jesenje plavo prskanje voćnjak starenje zimsko tretiranje rak korena jesenje prskanje voćnjak u decembru stres biljaka

Stres biljaka  – Svako živo biće, pa i biljke koje gajimo, najbolje se osećaju u optimalnim uslovima. Kada su biljke „srećne i zadovoljne“ daju nam plodove od kojih živimo. Svako odstupanje od optimuma za biljku predstavlja manji ili veći stres sa kojim ona mora da se izbori. Biljke doživljavaju stres kada se gaje u neadekvatnim uslovima (zemljište, vlaga, osunčavanje isl.), ... Read More »

KOROVI u kukuruzu nakon njihovog nicanja

ipard iskustva kukuruz manjak integralna korovi u kukuruzu

KOROVI  u kukuruzu – Za uspešno suzbijanje korova neobhodna je planska i kombinovana primena više mera; plodored, dobra obrada zemljišta, preporučena gustina setve, odgovarajuće đubrenje, navodnjavanje i racionalna primena herbicida. Kukuruz je kultura koja je vrlo osetljiva na prisustvo korova, naročito u početnim fazama. Tako da je suzbijanje u prvoj fazi i najbitnije. Jedan od osnovnih uslova za pravilnu primenu ... Read More »

Fitotoksičnost na suncokretu – oprez sa herbicidima

konzumni suncokret setva kvalitet medna fitotoksičnost

Fitotoksi?nost na suncokretu . Smatra se da ve?ina herbicida može da izazove pojavu fitotoksi?nosti ako se primene u koli?inama ve?im od preporu?enih, zatim ako se primene u pogrešno vreme ili u nepovoljnim uslovima. Biljne vrste se veoma razlikuju po osetljivosti prema herbicidima. Suncokret je biljna vrsta koja je vrlo osetljiva na herbicide i potrebno je u potpunosti ispoštovati preporuke koje ... Read More »