Friday, 20 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hemofilija

Tag Archives: hemofilija

SVINJE uginuća i kako smanjiti njihov broj

probiotici prasad prirast pojilice za svinje uginuća

SVINJE uginuća  Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimično dominantnom obliku) ispoljavaju isključivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u većini slučajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje utiče na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.  Ovo ukazuje da se upravo ... Read More »