Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hemofilija

Tag Archives: hemofilija

SVINJE uginuća i kako smanjiti njihov broj

probiotici prasad pojilice za svinje

SVINJE uginu?a  Uglavnom se letalni, semiletalni i štetni geni (u recesivnom ili delimi?no dominantnom obliku) ispoljavaju isklju?ivo u homozigotnom stanju. Za ispoljavanje pomenutih gena važi pravilo da se oni u manje izraženom potencijalu javljaju u jednoj populaciji i u ve?ini slu?ajeva odgajivanje u srodstvu kao i linijsko odgajivanje uti?e na njihovu pojavu u homozigotnom stanju.  Ovo ukazuje da se upravo ... Read More »