Wednesday, 13 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hemikalije

Tag Archives: hemikalije

REZISTENTNOST štetočina na primenjene preparate

heljda gajenje

Rezistentnost šteto?ina – Šta je rezistentnost? Pojava populacije štetnih organizama smanjene osetljivosti prema nekom pesticidu naziva se rezistentost. Nekontrolisana i neracionalna upotreba pesticida dovela je do toga da sve više na našim poljima imamo pojavu rezistentnosti odre?enih organizama na pojedine preparate, a ne retko se dešava da imamo slu?ajeve kada smo ograni?eni na jedan efikasan preparat.  Ovakvi slu?ajevi se javljaju ... Read More »