Monday, 24 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Hemijska zaštita

Tag Archives: Hemijska zaštita

KROMPIR zahtevi za vlagom i zaštita biljke

mladi krompir zahtevi moljac krompira krompir organski

KROMPIR zahtevi za vlagom – Dobro raspoređene padavine u količini 350-400 mm vodenog taloga u toku vegetacije, uz dosta zimske vlage i uslov da su primenjene druge agrotehničke mere preduslov su za postizanje najvećih prinosa krompira. Za uspešno gajenje krompira godišnja količina padavina je na nivou 700-800 mm, a optimalna relativna vlažnost vazduha je 75-80%. Kada u vodnom bilansu biljke ... Read More »

Hemijska zaštita voćnjaka efikasnost i bezbednost

hemijska zaštita voćnjaka prskanje useva

Hemijska zaštita voćnjaka – Mehanizovana hemijska zaštita višegodišnjih zasada je kompleksna i zahtevna mera koja se obavlja više puta u toku godine kod voćnih vrsta, zavisno od klimatskih uslova, položaja i lokacije terena, sorte, uzgojnog oblika i starosti zasada. Veći voćni zasadi se najefikasnije štite korišćenjem vučenih traktorskih orošivača, a srednji zasadi nošenim orošivačima zapremine rezervoara 200-500 l.  Zbog višestrukog ... Read More »