Monday, 23 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: heljda

Tag Archives: heljda

Heljda unosna za gajenje, dobra za zdravlje

heljda gajenje rezistentnost

Heljda unosna za gajenje – Heljda, sve značajnija, traženija i rasprostranjenija ratarska kultura. Spada u grupu žitarica, jednogodišnja je kultura. Pogoduju joj tereni viših nadmorskih visina i uglavnom se kod nas seje u brdsko planinskim predelima, na preko 400 m nadmorske visine. Sve više proizvođača je zainteresirano za uzgoj i preradu ove kulture do njenih najznačajnijih proizvoda. Setva heljde se ... Read More »

HELJDA uslovi gajenja i ekonomska isplativost

heljda uslovi gajenja

HELJDA uslovi gajenja – Setva heljde se obavlja kada se zemljište zagreje na temperaturi od 15°C. U našim ravničarskim predelima to je period kraj aprila i početak maja, a u brdsko planinskim rejonima prva polovina juna. Kao postrni usev heljda se može sejati i kasnije-do polovine jula. Seme heljde treba da je krupno, zdravo, čisto od korova , klijavosti od 90%. ... Read More »

LEKOVITE žitarice pomažu Vašem zdravlju – raž, kukuruz, heljda…

lekovite žitarice

LEKOVITE žitarice čine osnovu naše svakodnevne ishrane. Njihovim konzumiranjem obezbeđujemo pretežni deo potreba za energijom. Da li ste se zapitali koje su zdravstvene vrednosti žitarica ? Predstavi?emo  Vam neke  od najznačajnih koje se gaje u svetu. Pšenica je danas u svetu najvažnija od svih žitarica, jer se najviše koristi za proizvodnju hleba, peciva i ostalih proizvoda od brašna. Poreklom je ... Read More »

Deklarisano seme za uspešnu žetvu na leto

fendt kombajni durum pšenica proteini prihrana hibridi pšenice klub 100p deklarisano seme hrana za evropu fuzarioza

Deklarisano seme. Sada smo u periodu setve ozimih strnih žita. Uprkos tome što se za setvu savetuje upotreba deklarisanog i hemijski zašti?enog semena, uvek postoje zemljoradnici koji ?e se zbog loše ekonomske situacije, odlu?iti za setvu merkantilne pšenice. Upravo iz tog razloga, treba ponoviti, da seme merkantilne pšenice, ako se koristi za setvu, obavezno mora biti zašti?eno odgovaraju?im fungicidima protiv ... Read More »

Postrna setva samo uz navodnjavanje

zemljište našoj država je gazdinstva u srbiji postrna setva

Postrna setva – Da bi se intenzivirala poljoprivredna proizvodnja preporučuje  se da se posle žetve obavi postrna setva. U postrnoj setvi mogu se gajiti razne poljoprivredne kulture i to za različite namene:  –        postrne kulture   za zrno;  –        postrne kulture za zelenu masu;  –        povrće kao postrna kultura;  –        postrne kulture za zelenišno đubrivo.                 Suncokret, heljda, proso, sirak i ... Read More »

Setva pokrivnih useva nakon letnje žetve

setva pokrivnih zaoravanjeostataka biljni ostaci humus strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva ljuštenje strništa

Setva pokrivnih useva između žetve i nove setve pšenice.  Skoro 100 dana između žetve ozime pšenice i setve ozime pšenice su dobro vreme za rast sezonske mešavine pokrovnih useva. Praksa nudi dvostruku prednost, od poboljšanja biologije tla i suzbijanje korova. Jedno iskustvo iz SAD-a. “Radije bih stavio $ 15 u vrednosti semena pokrovnih useva u zemlju nego primeniti herbicid”, kaže ... Read More »