Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: heliofit

Tag Archives: heliofit

Leska podizanje zasada – koje sorte izabrati

leska podizanje zasad

Leska podizanje zasada – S obzirom na veliku potražnju i visoke cene lešnika, ova kultura se smatra izuzetno rentabilnom za gajenje. Sam sistem gajenja nije komplikovan, zadovoljava se skromnijim uslovima, ne napadaju ga brojne bolesti i štetočine, a što je veoma bitno, većinu proizvodnih operacija je moguće maksimalno mehanizovati. Najveću manu u tehnologiji proizvodnje lešnika je zasigurno spor povraćaj kapitala. ... Read More »

Lešnik uslovi gajenja, investicija i isplativost

Lešnik uslovi gajenja, investicija – duga?ak je put do postizanja pune rodnosti lešnika. Ko ho?e da se bavi uzgojem lešnika razmišlja i o tome šta ostavlja za naslednike. Izrazito je heliofitna biljka ( potrebna je velika osun?anost ) i zato je važan izbor položaja zemljišta i pravilan razmak izme?u biljaka. Blizina velikih vodenih površina doprinosi boljoj rodnosti. Otporan je na ... Read More »