Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: hektara

Tag Archives: hektara

Zemljište moje, tvoje, naše …

Zemljište moje – Uzurpatori državnog poljoprivrednog zemljišta prijavljuju se opštinama u ?ije su njive nezakonito ušli, shodno zaklju?ku Vlade Srbije, odnosno preporuci da se uzurpacija dozvoli onima koji se na vreme jave i zakup plate. Prema saznanjima Agrosmarta, u ve?ini lokalnih samouprava u Vojvodini u kojima je bilo uzurpacija pristižu prijave ratara koji su ušli u posed oranica i obra?uju ... Read More »

Gazdinstva u Srbiji, farme u EU i njihova veličina

Gazdinstva u Srbiji – Uzrok nerazvijene poljoprivrede u Srbiji svakako nije veli?ina poseda, ve? loša agrarna politika, pa je nametanje stava da ?e prodajom i ukrupnjavanjem zemljišta srpska poljoprivreda procvetati u najmanju ruku neozbiljno. Kada god se zapodene pri?a o doma?oj poljoprivredi, neizbežno se, pre ili kasnije, svi problemi koji postoje pravdaju veli?inom poseda. Naime, u javnosti se uporno forsira ideja ... Read More »