Monday, 11 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gustina sklopa

Tag Archives: Gustina sklopa

Gustina sklopa odredjuje prinos, ekonomski efekat

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Gustina sklopa biljaka umnogome odre?uje na?in uzgoja kukuruza, ?ubrenja, zaštite od šteto?ina i naravno PRINOS. Predstavljamo Vam jedan o?igledan primer izra?unavanja broja biljaka po hektaru i željeni razmak izme?u biljaka. Jedan hektar = 10.000 m2. Kukuruz sejati na me?uredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m). Jedan hektar predstavimo u vidu jednog duga?kog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 ... Read More »