Friday, 21 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gustina sklopa odredjuje prinos

Tag Archives: Gustina sklopa odredjuje prinos

Gustina sklopa odredjuje prinos, ekonomski efekat

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza kukuruzna siva divlji sirak kukuruz kvalitet tržište

Gustina sklopa biljaka umnogome odre?uje na?in uzgoja kukuruza, ?ubrenja, zaštite od šteto?ina i naravno PRINOS. Predstavljamo Vam jedan o?igledan primer izra?unavanja broja biljaka po hektaru i željeni razmak izme?u biljaka. Jedan hektar = 10.000 m2. Kukuruz sejati na me?uredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m). Jedan hektar predstavimo u vidu jednog duga?kog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 ... Read More »