Friday, 20 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gustina sklopa ekonomski efekat

Tag Archives: Gustina sklopa ekonomski efekat

Gustina sklopa odredjuje prinos, ekonomski efekat

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa

Gustina sklopa biljaka umnogome određuje način uzgoja kukuruza, đubrenja, zaštite od štetočina i naravno PRINOS. Predstavljamo Vam jedan očigledan primer izračunavanja broja biljaka po hektaru i željeni razmak između biljaka. Jedan hektar = 10.000 m2. Kukuruz sejati na međuredno rastojanje od 70cm ( 0.7 m). Jedan hektar predstavimo u vidu jednog dugačkog reda, 10.000 m2 : 0.7 m = 14.285,71 ... Read More »