Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gustina kukuruza

Tag Archives: Gustina kukuruza

Gustina biljaka kukuruza određuje bogati prinos

gustina biljaka kukuruza

Gustina biljaka kukuruza – Planirana gustina biljaka prilikom setve, primenjena agrotehnika i uticaj spoljne sredine, biće glavni činioci na konačan rezultat tj. prinos kukuruza. Genetske promene na hibridima kukuruza,  tj. poboljšanje na uslove gajenja u stresnim uslovima doprinelo je povećanju prinosa dozvoljavajući da hibridi budu posejani u većim gustinama.  U većim gustinama će doći do smanjenja prinosa pojedinačne biljke kukuruza, ... Read More »