Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gustina biljaka kukuruza

Tag Archives: Gustina biljaka kukuruza

Gustina biljaka kukuruza određuje bogati prinos

Gustina biljaka kukuruza – Planirana gustina biljaka prilikom setve, primenjena agrotehnika i uticaj spoljne sredine, bi?e glavni ?inioci na kona?an rezultat tj. prinos kukuruza. Genetske promene na hibridima kukuruza,  tj. poboljšanje na uslove gajenja u stresnim uslovima doprinelo je pove?anju prinosa dozvoljavaju?i da hibri – di budu posejani u ve?im gustinama.  U ve?im gustinama ?e do?i do smanjenja prinosa pojedina?ne ... Read More »