Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gusta sadnja

Tag Archives: Gusta sadnja

Gusta sadnja “knip” sadnica uslov sigurnog profita

miner knip sadnice bolesti savetovanje navodnjavanje jabuke

Gusta sadnja “knip” sadnica – Zadnjih godina  su posadjene velike površine novih, savremenih nasada jabuka u gustom sklopu, sa kvalitetnim „knip“ sadnicama. Vocari koji nisu uspeli obaviti sadnju u jesenskom ili u zimskom periodu, sa sadnjom su kretali u prolece, cesto uz izrazito sušan period, bez instaliranog sistema za navodnjavanje te postavljene armature. Razgranate knip sadnice velikog habitusa, sa puno ... Read More »

Gusta sadnja sadnica kruške u jesen

tolerancija na stres gusta sadnja kruska hloroza nerodnost podloge za krušku kruškina buva oplodnja voćaka

Gusta  sadnja voćaka je osnov modernog voćarstva. Stabla manje bujnosti su preduslov za ranije prorođavanje i kasnije stabilno plodonošenje. Sa  stablima manje bujnosti   veći  je prinos po jedinici površine i  udeo plodova prve klase, dok sprovođenje berbe i rezidbe iziskuje manje radne snage pa samim tim i manji  trošak po kilogramu proizvedenih plodova. Uslov za sadnju u gustom sklopu predstavljaju ... Read More »

Gusta sadnja u voćnjaku daje dobre rezultate

kit sistem gusta sadnja u

Gusta sadnja u voćnjaku , prednosti – Savremena proizvodnja zahteva da voćke što ranije stupe u period plodonošenja, jer najskuplji period svakog zasada je period njegove nerodnosti. Voćke manjih razmera ranije prorode te se period nerodnosti svodi na minimum. Gusta sadnja voćaka došla je kao rezultat intenziviranja i povećanja ekonomičnosti voćnih zasada. Ona podrazumeva voćke smanjenog porasta, visine oko 2 m, ... Read More »