Saturday, 16 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gusta sadnja u voćnjaku

Tag Archives: Gusta sadnja u voćnjaku

Gusta sadnja u voćnjaku daje dobre rezultate

kit sistem gusta sadnja u voćnjaku

Gusta sadnja u vo?njaku , prednosti – Savremena proizvodnja zahteva da vo?ke što ranije stupe u period plodonošenja, jer najskuplji period svakog zasada je period njegove nerodnosti. Vo?ke manjih razmera ranije prorode te se period nerodnosti svodi na minimum. Gusta sadnja vo?aka došla je kao rezultat intenziviranja i pove?anja ekonomi?nosti vo?nih zasada. Ona podrazumeva vo?ke smanjenog porasta, visine oko 2 ... Read More »