Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Guske smeštaj

Tag Archives: Guske smeštaj

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, sli?no kao i u tovu pili?a, koriste se tri sistema ili na?ina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se naj?eš?e primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pa?i?ima i guš?i?ima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »