Monday, 23 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Tag Archives: Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, slično kao i u tovu pilića, koriste se tri sistema ili načina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se najčešće primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pačićima i guščićima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a ... Read More »