Monday, 19 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Guske ishrane

Tag Archives: Guske ishrane

Guske pravilan smeštaj i načini ishrane

guske

Guske pravilan smeštaj – U tovu pataka i gusaka, slično kao i u tovu pilića, koriste se tri sistema ili načina držanja: podni, baterijski i ekstenzivni. Pored toga koristi se i kombinacija podnog i ekstenzivnog sistema u vidu poluintenzivnog sistema.  Podni sistem se najčešće primenjuje u prvoj fazi tova, kada je pačićima i guščićima potrebno zagrevanje. U intenzivnoj proizvodnji, a često ... Read More »