Thursday, 21 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: guska

Tag Archives: guska

Guske – uspešan način tova i kljukanja gusaka

Guske – uspešan na?in tova. Guske su veoma izdržljive i visoko otporne na razli?ite bolesti. Kao izrazito pašna životinja guska može živeti gotovo isklju?ivo od dobre paše. Zahvaljuju?i ovome, u toku letnjeg perioda ishrana gusaka se može zasnivati na paši uz dodatak manje koli?ine smeše koncentrata na bazi žitarica   ( je?am, ovas, kukuruz), ?ija koli?ina zavisi od koli?ine i kvaliteta ... Read More »