Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gusenica

Tag Archives: gusenica

Šljivin smotavac , počinje piljenje larvi

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivin smotavac je raširen svuda gde se gaji šljiva. U pojedinim godinama pri?injava velike štete ošte?uju?i preko 60% plodova. Naro?ito je štetna druga generacija, jer ošte?uju plodove pred berbu. Crvljivi plodovi ranije dozrevaju i mogu se koristiti samo za proizvodnju rakije.     Ovaj leptir ima dve generacije godišnje. Prezimljava gusenica u kokonu ispod popucale kore stabla, debljih grana i u drugim ... Read More »

Šljivin smotavac ima dve generacije godišnje

šljivin smotavac šljiva sadnja sadnica

Šljivin smotavac predstavlja jednu od glavnih šteto?ina šljive. U našim uslovima ova šteto?ina razvija dve generacije godišnje. Let imaga prve generacije šljivinog smotavca još uvek traje, te je potrebno pregledati plodove i utvrditi da li ima položenih jaja (ženka ih polaže sa donje strane ploda – strane okrenute ka zemlji). Gusenica ?e se ispiliti 4-10 dana nakon polaganja jaja, nakon ... Read More »