Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gumozna plamenjača

Tag Archives: gumozna plamenjača

Krastavac , bolesti i zaštita biljke, plodova

virusi grinje u povrću oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza povrće

Krastavac , bolesti i zaštita – Najzna?ajnije bolesti krastavca. Plamenja?a krastavca (Pseudoperonospora cubensis) Ovo je ekonomski najzna?ajniji patogen krasta- vca. Predstavlja problem kako u proizvodnji na otvorenom, tako i u proizvodnji u zašti?enom prostoru. Simptomi se ispoljavaju naj?eš?e na liš?u starom 5-15 dana u vidu šarenila liš?a. Dolazi do razvoja karakteristi?nih simptoma krupnih uglastih pega oivi?enih lisnom nervaturom. Liš?e postaje krto ... Read More »