Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grupisanje grla

Tag Archives: Grupisanje grla

Grupisanje grla radi boljih rezultata uzgoja

Grupisanje grla – Potrebno preduzeti nekoliko organizacionih izmena kako bi se stvorili uslovi za adekvatnu ishranu visokoproizvodnih krava. Jedna od najvažnijih organizacionih promena je to da se krave grupišu. Postoji više kriterijuma koje treba uzeti u obzir kada se krave grupišu. Uobi?ajeni metodi grupisanja su 1./ prema nivou proizvodnje mleka, 2./ prema fazi laktacije, 3./ prema laktaciji po redu i ... Read More »