Saturday, 20 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: grupe zrenja

Tag Archives: grupe zrenja

Setva soje, setvena norma i grupe zrenja

Setva soje, setvena norma – stva soje je u aprilu mesecu, od 15 – 30. aprila. Predusevi mogu doprineti, odnosno odmo?i krajnjem urodu, u žetvi. Najbolji predusevi za soju jesu:  strne žitarice  kukuruz  še?erna repa  krumpir PLODOSMENA Treba izbegavati gajenje u monokulturi, setvu nakon uljane repice i suncokreta, posle kukuruza tretiranog ja?im dozama atrazina u sušnim godinama. NAJSIGURNIJU, NAJTA?NIJU I ... Read More »

Soja na vreme garantuje dobar prinos

Soja na vreme – u pogledu preduseva nije izbirljiva, ali je NE treba gajiti posle mahunarki i suncokreta zbog zajedni?kih prouzrokova?a bolesti. Može se gajiti dve godine uzastopno ukoliko nema mogu?nosti da se obavi zaprašivanje semena bakterijama azotofiksatorima pre setve. Kao predusev soja je veoma cenjena za ratarske i povrtarske useve posebno za strna žita. Soja pozitivno reaguje na dublju i ... Read More »