Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grinje

Tag Archives: Grinje

Grinje na voćnim sadnicama – oprez u voćnjaku

grinje crveni voćni pauk

Grinje na voćnim sadnicama – Obični paučinar je polifagna štetočina, najčešća je na povrtarskim usevima, posebno krastavcu, pasulju, bostanu ali se javlja i na jabučastom i koštičavom voću. Prezimljava u stadijumu zimskih ženki u pukotinama kore voćki ili u površinskom sloju zemlje. U našim uslovima može da ima 6-13 generacija u zavisnosti od temperature. Razvoj jedne generacije traje od 5- 30 ... Read More »

Vinova loza tokom proleća i leta do berbe

vinogradarski registar virusi bakar botritis vinograd đubrenje vinova loza

Vinova loza – Plemenita vinova loza (V. Vinifera L.) spada u red gajenih biljaka koje su veoma osetljive na biljne bolesti i štetočine. Posebnost plemenite loze, u odnosu na druge vrste roda Vitis, je u tome što je ona osetljiva prema bolestima (plamenjači, pepelnici) i štetočinama (filokseri) koje su u Evropu prenete iz Amerike, dok su vrste loze poreklom iz ... Read More »

Grinje tripsi kao štetočine u povrću i cveću

grinje crveni voćni pauk

Grinje napadaju sve vrste povrća i cveća u zaštićenom prostoru. Prezimljavaju skupljeni na zaštićenim mestima kao što je konstrukcija stakleničkih objekata. Sa porastom temperature prelaze na zeljaste biljne delove gde počinju sa polaganjem jaja. Tokom godine mogu da imaju i do 21 generaciju jer se ukupno razviće obavi za 2 nedelje. Grinje sisaju sokove i oštećuju list tako da se ... Read More »

Grinje u povrću nanose velike štete

grinje oprašivanje biljaka krastavac , bolesti krastavac plamenjača zaštita paradajza

Grinje u povrću – Kod  gajenja povrća u zaštićenom prostoru najčešće se sreću tri vrste grinja: 1./ obični paučinar (Tetranichus urticae), 2./ atlanski pregalj (T.atlantikus) i 3./ rđasta grinja (Vasates lycopersici). U staklenicima i plastenicima napada svo gajeno povrće, a posebno su osetljivi paradajz i krastavac, dok na otvorenom, lubenica i pasulj. Pri nepovoljnim klimatskim uslovima grinje se sakupljaju u kolonije ... Read More »

Grinje vinove loze u mladim lastarima

grinje vinove

Grinje vinove loze – Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uvećanjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Treća generacija se razvija od početka avgusta ... Read More »

GRINJE na gajenim biljkama leti su opasnost

stenica nezera virusi u bolesti povrća grinje virusi na paradajzu

GRINJE  – Tokom leta, u uslovima visokih temperatura i suše, grinje se redovno sreću na raznim gajenim biljkama. U većini slučajeva radi se o običnom paučinaru tj. baštenskoj grinji. Ova grinja je veoma polifagna vrsta i oštećuje preko 200 različitih biljaka. Smatra se ozbiljnom štetočinom pasulja, krastavaca, lubenice, paradajza, kao i soje i nekih voćnih vrsta. Hrani se na naličju ... Read More »