Friday, 19 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grinje vinove loze

Tag Archives: Grinje vinove loze

Grinje vinove loze u mladim lastarima

Grinje vinove loze – Eriophyes vitis, erinozna grinja vinove loze, prezimi kao imago u ljuspicama pupoljaka. Imago je crvolikog oblika, bledožute boje, veoma mali, dobro vidljiv pod uve?anjem. Ima tri generacije godišnje. Prva generacija se razvija od sedine aprila do druge polovine juna, a druga od druge polovine juna do prve polovine avgusta. Tre?a generacija se razvija od po?etka avgusta ... Read More »