Sunday, 17 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grinje u povrću

Tag Archives: Grinje u povrću

Grinje u povrću nanose velike štete

grinje oprašivanje biljaka folijarna zaštita paradajza

Grinje u povr?u – Kod  gajenja povr?a u zašti?enom prostoru naj?eš?e se sre?u tri vrste grinja: 1./ obi?ni pau?inar (Tetranichus urticae), 2./ atlanski pregalj (T.atlantikus) i 3./ r?asta grinja (Vasates lycopersici). U staklenicima i plastenicima napada svo gajeno povr?e, a posebno su osetljivi paradajz i krastavac, dok na otvorenom, lubenica i pasulj. Pri nepovoljnim klimatskim uslovima grinje se sakupljaju u ... Read More »