Thursday, 22 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grinje na voćnim sadnicama

Tag Archives: Grinje na voćnim sadnicama

Grinje na voćnim sadnicama – oprez u voćnjaku

Grinje na vo?nim sadnicama – Obi?ni pau?inar je polifagna šteto?ina, naj?eš?a je na povrtarskim usevima, posebno krastavcu, pasulju, bostanu ali se javlja i na jabu?astom i košti?avom vo?u. Prezimljava u stadijumu zimskih ženki u pukotinama kore vo?ki ili u površinskom sloju zemlje. U našim uslovima može da ima 6-13 generacija u zavisnosti od temperature. Razvoj jedne generacije traje od 5- ... Read More »