Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: GRINJE leti

Tag Archives: GRINJE leti

GRINJE na gajenim biljkama leti su opasnost

GRINJE  – Tokom leta, u uslovima visokih temperatura i suše, grinje se redovno sre?u na raznim gajenim biljkama. U ve?ini slu?ajeva radi se o obi?nom pau?inaru tj. baštenskoj grinji. Ova grinja je veoma polifagna vrsta i ošte?uje preko 200 razli?itih biljaka.Smatra se ozbiljnom šteto?inom pasulja, krastavaca, lubenice, paradajza, kao i soje i nekih vo?nih vrsta. Hrani se na nali?ju lista, ... Read More »