Thursday, 19 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: greške

Tag Archives: greške

Mašinska muža greške i kako ih otkloniti

mašinska muža podsticaji investicije ipard program zadruga kooperativa kiselost mleka redosled hranjenja

Mašinska muža je neophodan uslov modernog mlekarstva, ali je potrebno pravilno primeniti, jer štete usled nepravilne primene mogu biti značajne. Pogrešna priprema mužne može izazvati štetne posledice na zdravlje krava, trajnost i ispravnost aparata, kvalitet mleka i ekonomičnost proizvodnje. Najčešće greške koje se dešavaju pri mašinskoj muži i ostavljaju posledice su: Muža uz prevelik vakuum, nedovoljni ili prerani pripremni radovi, ... Read More »