Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: greni smit

Tag Archives: greni smit

Voćarstvo u Srbiji, saveti stručnjaka za voćare

voćarstvo jabuka sajam opreme vino od jabuka

Voćarstvo u Srbiji se vraća na stare staze. Podižu se novi zasadi uz primenu novih znanja i novih agro i pomotehničkih mera. Predstavićemo neka od istraživanja koja su vršena u cilju postizanja boljih rezultata u uzgoju jabuka, šljiva. NEKE REPRODUKTIVNE KARAKTERISTIKE JABUKA SORTE ’GRANNY SMITH’ NA DEVET RAZLIČITIH PATULJASTIH PODLOGA Analiziran je uticaj koji podloge M.9 T 984, M.9 T 337, ... Read More »

Rezidba u voćnjaku garantuje dobar kvalitet

kit sistem gusta sadnja u voćnjaku

Rezidba u vo?njaku – Osnovni cilj rezidbe je da se na svakoj vo?ki uspostavi ravnoteža izme?u vegetativnog i generativnog potencijala. Rezidba je osnova za visok i kvalitetan rod i ne sme da se radi napamet. Jedan od najvažnijih poslova u savremenim zasadima jabuke jeste zimska rezidba. Prelaskom na savremene i intenzivne zasade i uvo?enjem novih oblika krune uveliko je olakšano ... Read More »

Jabuke u skladištu – scald nanosi štete

gorka radovi đubrivo savetovanje voćara jabuke njihovo čuvanje

Jabuke u skladištu – scald predstavlja jednu od najzna?ajnijih fizioloških bolesti ?uvanja jabuke i kruške. Ova bolest, svake godine prouzrokuje velike gubitke. Iako se može javiti u više oblika, najzna?ajniji je skald koji još poznajemo i kao površinski skald koji se manifestuje u vidu braon fleka na pokožici ploda. Simptomi skalda naj?eš?e se prvo uo?avaju na delu ploda bližem ?ašici ... Read More »

Protivgradne mreže – osiguran rod

mreže novi zasadi voća rak korena zaštita

Protivgradne mreže – osiguran rod. Napisala tekst Jasna Bajšanski. Srem se ubraja u dominantne regione u proizvodnji jabu?astog vo?a. Poslednjih godina podignut je znaj?ajan broj novih zasada, posebno jabuka. Najve?e promene upravo se i uvode u tehnologiju gajenja jabuka. Standard u proizvodnji jabuke je podizanje visoko intenzivnih zasada u gustom sklopu sa protivgradnim mrežama i sistemima za navodnjavanje uz uvo?enje standarda ... Read More »

Sorte jabuka – koju sortu izabrati za sadnju?

breburn jabuka

Sorte jabuka – Usvojena lista sorti jabuke (1993.godine) obuhvata sledeće grupe: –     sorte jabuke za proizvodne zasade (vodeće, prateće) –     sorte jabuke lokalnog značaja –     perspektivne sorte jabuke –     sorte jabuke za proizvodnju biološki vredne hrane Sorte jabuke za proizvodne zasade: a)   Vodeće sorte Džonagold (Jonagold) Zlatni delišes ( Golden Delicios) Melroz (Melrose) Ajdared (Idared) b)   Prateće sorte Vista bela ... Read More »