Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grašak

Tag Archives: Grašak

ZELENI krmni konvejer od proleća do jeseni

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Zeleni krmni konvejer predstavlja plansku, organizovanu proizvodnju zelene sto?ne hrane od ranog prole?a do kasno u jesen, a u nekim uslovima i po?etkom zime. Razvijena sto?arska proizvodnja, prvenstveno proizvodnja mleka i mesa, zahteva organizovanu proizvodnju dovoljnih koli?ina kvalitetne i jeftine kabaste sto?ne hrane. Ishrana doma?ih životinja zelenom krmom je najracionalnija jer su troškovi najniži, a najve?i je koeficient iskoriš?enja u pore?enju ... Read More »

Setva ozimih grahorica za prolećnu hranu stoci

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Setva ozimih grahorica – Ozimi sto?ni grašak (Pisum sativum var. arvense) i ozima obi?na grahorica (Vicia sativa L.) biljke su poreklom iz umerenog klimatskog pojasa Evrope i Azije. Obe vrste se uglavnom koriste u obliku zelene krme, mada je mogu?e i spravljanje sena i silaže. Usled kvalitetnog hemijskog sastava suve materije (visok sadržaj sirovih proteina i stimuliraju?ih materija poput vitamina ... Read More »

Slama kao stočna hrana – da li vredi ?

strnjište slama konkurs komasacija razvojni fond ap vojvodine ipard sredstva kredit rfv

Slama predstavlja sto?nu hranu slabije hraniljive vrednosti. Uprkos tome, slame mogu biti zna?ajne u ishrani doma?e stoke, naro?ito preiživara, naro?ito goveda i ovaca. Slama svojom zapreminom podmiruje kod stoke ose?aj gladi. Ispunjavaju?i creva uti?e povoljno na varenje. Me?utim, slama kao isklju?iva hrana ne može ni da podmiri potrebu za održavanje života, a kamo li da proizvodi mleko, meso, vunu ili ... Read More »

Grašak bolesti i načini zaštite biljaka

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

GRAŠAK  bolesti – mlade biljke traže zaštitu. Treba se na vreme pripremiti na “navalu” štetnika kojima toplota pogoduje. Predlažemo Vam i sredstva zaštite. Antraknoza graška (Ascocyta pisi)  Gljiva se uglavnom prenosi zaraženim semenom useva a i drugim biljnim delovima. Uzrokuje pege na listovima bledosme?e boje sa vidljivim tamnosivim rubom.Na mahunama su pege malo udubljene. Micelijum prodire do semena koje poprima sivu ... Read More »

Grašak prolećna setva, uzgoj, zaštita, berba

virus mozaika zeleni krovovi vlakna

Grašak (Pisium sativum) je jednogodišnja zeljasta biljka iz porodice mahunarki, grupa zrnastih mahunarki. Vodi poreklo od divljeg graška, koji ?ovek nije upotrebljavao za ishranu, iako se najstarija nalazišta graška javljaju još u neolitu. Prona?en je i u starogr?kim grobovima 6000 god. p.n.e. U Evropi je grašak došao po?etkom srednjeg veka, prilikom velikih seoba. Danas se ova mahunarka uzgaja u skoro ... Read More »

Mahunarke , ovo je njihova godina

Mahunarke, ovo je njihova godina – Ovo je Me?unarodna godina mahunarki. One mogu biti zna?ajan deo globalne strategije za ublažavanje klimatskih promena, a tlu vra?aju organske materije. Odmah nakon po?etka me?unarodne kampanje podizanja svesti o zna?aju kinoe u ishrani, FAO iznosi na “globalni sto” i novu grupu namirnica- mahunarke. Posebnu grupu mahunarki koje spadaju u grupu leguminoza ?ine sušeni grašak, pasulj, leblebije ... Read More »