Saturday, 24 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Grašak – bolesti i štetočine

Tag Archives: Grašak – bolesti i štetočine

Grašak – bolesti i štetočine napadaju mlade biljke

Grašak – bolesti i šteto?ine napadaju – Antraknoza graška je kompleksno oboljenje koje prouzrokuju tri gljive: Ascochyta pisi,A.pinoides i A.pinodela.Me?u ovim gljivama najzna?ajnija je A.pinoides koja može smanjiti prinos za 50-75%. Ascochyta spp.je rasprostranjena u svim delovima sveta u kojima se gaji grašak.Kod nas se antraknoza (pegavost) ubraja u ekonomski najzna?ajnije patogene,kako na sto?nom tako i na konzumnom grašku.Simptomi napada ... Read More »