Sunday, 21 January, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: granstar

Tag Archives: granstar

Korovi u pšenici “kradu” vodu i hranljive materije

korovi

Korovi nakon sadnje pšenice predstavljaju veliki problem jer uzimaju korisne materije pšenici i ometaju njen fizi?ki razvoj. Dominantni korovi u pšenici pore?ani prema zastupljenosti su slede?i:  Zimsko-prole?ni aspekat: stellaria media, veronica hederifolia, fumaria officinalis,galium aparine, lami um spp.,adonis aestivalis, fumaria officinalis, sinapis arvensis, itd.  Prole?no – letnji aspekat: cirsium arvense, convolvulus arvensis, bilderdyikia convolvulus, polygonum persicaria,polygonum aviculare,chenopodium album,amaranthus retroflexus,xanthium strumarium, ... Read More »