Saturday, 26 May, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: grane

Tag Archives: grane

Aronija rezidba na dva načina – za rod i oblik

aronija rezidba

Aronija rezidba na dva načina –  Rezidba za formiranje oblika Rezidba za formiranje oblika žbuna izvodi se prekraćivanjem biljke na 2-3 pupoljka posle sadnje, najčešće u proleće. Od druge do pete godine uklanjaju se brojni jednogodišnji izbojci tako da ostane 3-5 bujnih svake godine. Time se formira žbun sa 12-20 izbojaka,na kojima su prisutne bočne grane i brojne rodne grančice. Da ... Read More »

Nakon berbe, alternativna rodnost voćaka

jabuka grancice nakon berbe kalemljenje jabuka rezidba proređivanje

Nakon  berbe koja se iz razloga obilatog roda, deficita ambalaže i lepog vremena produžila i previše, vo?are o?ekuje niz poslova. Na prvom mestu unos NPK-a ?ubriva u kombinaciji sa dopunskom obradom zemljišta i kontrola aktivnih rupa glodara. Ipak, jedna od operacija o kojoj treba da se razmišlja u doglednom periodu, a prema tome koliko vremenske prilike dozvole je i po?etak ... Read More »

Prekalemljivanje voćaka u avgustu ili martu

kruska monilia prekalemljivanje povijanje grana

Prekalemljivanje vo?aka – Snežana Dargi?evi? Filipovi? Današnju vo?arsku proizvodnju karakterišu brze promene i dešava se da pogrešan izbor sorti prilikom podizanja zasada može dovesti do malih prinosa i plodova koji nisu zadovoljavaju?eg kvaliteta , tada se vrši zamena sorte drugom koja po mnogim svojstvima više odgovara. Cilj prekalemljivanja je zamena jedne sorte drugom radi pove?anje rodnosti ili poboljšanja sortnog kvaliteta. ... Read More »