Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: grahorica

Tag Archives: grahorica

Stočna hrana je važna za uzgajivače

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus

Sto?na hrana je važna – Sto?arska proizvodnja je prioritetno i dugoro?no opredeljenje svakog poljoprivrednog proizvo?a?a. Da bi se realizovala sto?arska proizvodnja, jedan od najzna?ajnijih uslova je obezbe?enje dovoljnih koli?ina kvalitetne sto?ne hrane. Koncept proizvodnje sto?ne hrane u uslovima intezivne sto?asrke proizvodnje treba da se zasniva na principu maksimalnog koriš?enja prirodnih resursa, zemljišta, vode i suna?eve energije. Jesenjom setvom krmnog bilja-ozime ... Read More »

Mikrobiološka đubriva u vinogradu

mikrobioloska bojadiser sorta PEPELJASTI GROŽDJANI

Mikrobiološka ?ubriva – Sa manjim dozama mineralnih ?ubriva pri primeni osnovnog ?ubiva (u jesen ili rano prole?e) i izostanka mineralnog ?ubriva za prihranjivanje preko zemljišta a uz koriš?enje zelenišnog i mikrobiološkog ?ubriva mogu se posti?i planirani prinosi grož?a. U V knjizi Mojsijevoj (22,9) postoji zabrana: “Ne sij u vinogradu svome drugoga semena, da ne bi oskrvavio i rod od semena ... Read More »