Saturday, 24 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: grahorica

Tag Archives: grahorica

Mikrobiološka đubriva u vinogradu

mikrobiološka bojadiser sorta

Mikrobiološka đubriva – Sa manjim dozama mineralnih đubriva pri primeni osnovnog đubriva (u jesen ili rano proleće) i izostanka mineralnog đubriva za prihranjivanje preko zemljišta a uz korišćenje zelenišnog i mikrobiološkog đubriva mogu se postići planirani prinosi grožđa. U V knjizi Mojsijevoj (22,9) postoji zabrana: “Ne sij u vinogradu svome drugoga semena, da ne bi oskrvavio i rod od semena koji ... Read More »

Stočna hrana je važna za uzgajivače

stočna hrana setva ozimih krmne ozime mahunarke zeleni krmni konvejer mahunarke za kvalitetnu zeleni krmni humus višegodišnje mahunaste

Sto?na hrana je važna – Sto?arska proizvodnja je prioritetno i dugoro?no opredeljenje svakog poljoprivrednog proizvo?a?a. Da bi se realizovala sto?arska proizvodnja, jedan od najzna?ajnijih uslova je obezbe?enje dovoljnih koli?ina kvalitetne sto?ne hrane. Koncept proizvodnje sto?ne hrane u uslovima intezivne sto?asrke proizvodnje treba da se zasniva na principu maksimalnog koriš?enja prirodnih resursa, zemljišta, vode i suna?eve energije. Jesenjom setvom krmnog bilja-ozime ... Read More »