Tuesday, 19 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gradnju kuće

Tag Archives: gradnju kuće

Slama za gradnju kuće kao izazov i rešenje

Slama za gradnju – Izgradnja ku?a od slame, koju promoviše gra?evinski inženjer Lehel Horvat iz Subotice, za mnoge deluje kao izuzetna ekološka inovacija i atrakcija. ?injenica je, me?utim, da je ovaj na?in gradnje osim što je u najve?oj meri ekološki, ve? davno poznata tehnika širom sveta, te da u Evropi postoji ?ak nekoliko desetina hiljada ku?a sagra?enih na ovaj na?in. U ... Read More »