Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: GPS u poljoprivredi

Tag Archives: GPS u poljoprivredi

GPS tehnologija primena u poljoprivredi

gps tehnologija agritechnica 2017

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo – razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogu?nostima. Uvo?enjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji po?ela se razvijati precizna poljoprivreda. ... Read More »