Thursday, 19 October, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: GPS tehnologija

Tag Archives: GPS tehnologija

GPS tehnologija primena u poljoprivredi

gps tehnologija

GPS tehnologija – Pojam “precizna poljoprivreda” (Precision agriculture ili Precision farming) podrazumeva blagovremeno obavljanje poljoprivrednih radova, visoku produktivnost, smanjen broj operacija i nižu cenu rada, a temelji se na novo – razvijenim informacionim mašinskim sistemima programiranog eksploatacionog potencijala, malom broju mašina visoke pouzdanosti i visokim tehnološkim mogućnostima. Uvođenjem GIS i GPS tehnologija u poljoprivrednoj mehanizaciji počela se razvijati precizna poljoprivreda. ... Read More »