Saturday, 16 February, 2019
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: goveda

Tag Archives: goveda

Opremanje farmi – bespovratna sredstva AP Vojvodina

opremanje farmi insekti u staji prostirka za goveda stala origano amonijak u štali tehnika otvorene štale mikroklima u štali štala kanal

Opremanje farmi – Bespovratna sredstva za opremanje stočarskih farmi će pomoći da se nivo uzgoja podigne na nivo,povećati produktivnost i ostvariti viši prihod. Maksimalni iznos je 2.200.000 dinara za jedan podneseni zahtev. Investicija mora biti realizovana nakon 1. januara 2019. godine. Minimalan broj životinja je : 20 goveda, 150 ovaca ili koza, 100 tovljenika … Ukupna suma je 80 miliona dinara. ... Read More »

Ovce bremenitost, način ishrane ovaca

jagnjad jagnjenje ovca mleko british milkship ishrana bremenitih podsticaji 2018. ovce bremenitost ishrana ovaca

Ovce bremenitost. Ovce mogu biti i dopunski korisnici pašnjaka posle goveda. Prednost ovaca nad govedima je i u tome što dvostruko veći broj biljnih vrsta koriste za ishranu, a i travu odgrizaju niže (bliže zemlji). U zimskom periodu značajnu ulogu u ishrani imaju silaže od kukuruza, trava i travno leguminoznih smeša.Kao koncentrovani deo obroka mogu se koristiti zrnasta hraniva (žitarice, ... Read More »

Proizvodnja stajnjaka na farmi po vrstama

stajnjak na gazdinstvu stajnjak pravilan proizvodnja stajnjaka stajnjak lagerovanje

Proizvodnja stajnjaka – Upotreba stajnjaka je od velikog značaja u poljoprivredi.Sa smanjenjem stočnog fonda smanjena je i upotreba stajnjaka.Predstavljao Vam tabele proizvodnje stajnjaka po kategorijama domaćih životinja.Tako ćete imati mogućnost da predvidite potrebe za stajnjakom i mogućnosti njegove proizvodnje.   Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproi zvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

krave goveda napajanje voda dnevne potrebe

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizičkih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajivači BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-         5-6 m kvadratnih ... Read More »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

krompir siliranje STOČNI KELJ kalijum manjak jalovost trave kao lekovi zimska ishrana tov junadi konkurs za opremanje kalcijum trave bolesti papaka goveda stočna so

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poremećaja u reprodukciji predstavlja jedan od najčešćih razloga za isključivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlučenja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova lečenja usled hromosti. Na povećanje rizika za nastanak hromosti mogu uticati greške ... Read More »

IPARD program – ko može da konkuriše ?

pdv u pravilnik o ipard program ipard na čekanju ipard izrada ipard II poljoprivreda zahteva razvoj poljoprivrede

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehnička pomoć   ... Read More »