Tuesday, 20 February, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: goveda

Tag Archives: goveda

IPARD program – ko može da konkuriše ?

ipard program ipard iskustvo

IPARD program je instrument za pred pristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za programski period 2014 do 2020. godine – dostizanje evropskih standarda i podizanje konkurentnosti. Mere IPARD program su: – Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava – Investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i ribarskih proizvoda – Investicije u diversifikaciju aktivnosti i razvoj biznisa na gazdinstvu – Tehnička pomoć   ... Read More »

GOVEDA napajanje sa čistom, zdravom vodom

krave goveda napajanje

GOVEDA napajanje Krave su domaće životinje koje piju najviše vode. I to – što su bolje, to više vode! To nije čudno. Jer, voda treba, pre svega , za proizvodnju mleka. Poželjno je da krave daju što više mleka, zato im treba obezbediti i dati što više vode. Na količinu dnevne potrošnje vode kod krava utiče nekoliko faktora, od kojih ... Read More »

Uslovi za pravilno držanje domaćih goveda

Uslovi za pravilno držanje – Da bi se obezebedili optimalne uslove za uzgoj potrebno je obezbediti fizi?kih uslova za držanje stoke. Svaka životinja mora da ima površinu od 5-6 m2, uz kvalitetnu ishranu, da bi efikasnost i ekonomska dobit bila adekvatna i uzgajiva?i BILI ZADOVOLJNI. TEHNI?KI  PARAMETRI  OBJEKTA – predstavljeni za jedno grlo.   -površina————————-       5-6 m kvadratnih ... Read More »

Proizvodnja stajnjaka na farmi po vrstama

Proizvodnja stajnjaka – Upotreba stajnjaka je od velikog zna?aja u poljoprivredi.Sa smanjenjem sto?nog fonda smanjena je i upotreba stajnjaka.Predstavljao Vam tabele proizvodnje stajnjaka po kategorijama doma?ih životinja.Tako ?ete imati mogu?nost da predvidite potrebe za stajnjakom i mogu?nosti njegove proizvodnje.   Fekalna animalna materija fiziološki je životinjski osnovni nusproi zvod, koji u kruženju organske materije u prirodi od davnina služi za ... Read More »

Bolesti papaka goveda – hromost kao posledica

Bolesti papaka – Hromost goveda. Ovo oboljenje pored mastitisa i poreme?aja u reprodukciji predstavlja jedan od naj?eš?ih razloga za isklju?ivanje krava iz proizvodnje.  Ekonomski gubici nastali kao posledica oboljenja papaka su neminovni. Oni su posledica preranog izlu?enja životinja iz proizvodnje, smanjenja  telesne mase grla i proizvodnje mleka i troškova le?enja usled hromosti. Na pove?anje rizika za nastanak hromosti mogu uticati ... Read More »

DOMAĆE kobasice i dobar alat za njih CLAIR

DOMAĆE kobasice – Zima je godišnje doba slavlja i veselja. Svinjokolji su počeli, prave se domaće šunke i kobasice. Kobasice su rado viđene na trpezi. Potrebno je pravo majstorstvo spremiti smesu za kobasice, dobro ih odimiti, pravilno spremiti da sazru.Treba spomenuti da je mast tradicionalan i nužan sastojak u kobasici, jer pomaže u vezanju različitih sastojaka i sudeluje u stvaranju ... Read More »