Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gom

Tag Archives: gom

Energetska efikasnost uslov za modernu izgradnju

Energetska efikasnost – Troškovi života  su u zna?ajnom porastu, ali raste i svest o nužnosti uštede energije i zaštiti životne sredine. Svaki novi objekat mora da ispuni zahtev za malim utroškom energije. Vreme je da se zapitate kako to posti?i uz istovremenu uštedu materijala i vremena neophodnog za gradnju “štedljive” ku?e. Primenom novih, modernih materijala se može posti?i da trošak grejanja tokom zime, ... Read More »

Energetska efikasnost donosi komfor i uštede

Energetska efikasnost ku?e Vam može doneti brojne pogodnosti. Trošak za zagrevanje i hla?enje stambenog prostora odnosi veliki deo ku?nog budžeta. Kada pomislimo na štednju, uglavnom su prave asocijacije na odricanje, dok efikasna upotreba energije direktno vodi ka pove?anju kvaliteta života, konkurentnosti privrede i energetskoj bezbednosti. Rezultat pove?ane efikasnosti su zna?ajne uštede u finansijskom smislu, ali ne treba zanemariti i direktan ... Read More »