Monday, 18 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gmo

Tag Archives: gmo

Syngenta plaća 217,7 miliona dolara farmerima ?!

kukuruz vlažnog zrna gustina sklopa dan polja otkup kukuruza

Syngenta pla?a –  na osnovu odluke suda Syngenta je dužna da isplati 217, 7 miliona US dolara farmerima koji su gajili njenu sortu GMO  kukuruza I TIME IZGUBILI PRAVO PRODAJE KUKURUZA U KINI. Više od 7.000 farmera iz Kanzasa ?e dobiti po 31.000 US dolara kao nadoknadu. Kompanija je omogu?ila prodaju semena kukuruza  u SAD i njegovo gajenje, iako Kina ... Read More »

Organska proizvodnja – način kontrole

Organska proizvodnja – Kontrola u organskoj proizvodnji vrši se u svim fazama organske proizvodnje za sve organske proizvode na osnovu dokumentovane procedure. Kontrola zapo?inje od trenutka uklju?ivanja proizvo?a?a u organsku proizvodnju, odnosno od trenutka kada proizvo?a? sa ovlaš?enom kontrolnom organizacijom zaklju?i ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije organskoj proizvodnji. Ugovor o vršenju kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji treba naro?ito ... Read More »