Sunday, 22 July, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gljivice

Tag Archives: gljivice

Biofungicidi pomažu u organskoj proizvodnji

organsko rokovi sadnje biopesticidi folijarna prihrana organska djubriva povrtarstvo biofungicidi konkurs za sufinansiranje organska djubriva

Biofungicidi su preparati na bazi korisnih mikrorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokova?a biljnih bolesti. Korisni mikroorganizmi mogu da zaštite biljku doma?ina od patogena na ?etiri na?ina: direktnom kompeticijom, antibiozom, predatorstvom i indukcijom otpornosti biljke.  Direktna kompeticija zna?i da se koren ili plod biljke doma?ina naseli primenjenim organizmom pre nego što do?e do infekcije prouzrokova?em ... Read More »

Zaštita u organskoj proizvodnji, sredstva

gljive čuvaju otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Zaštita u organskoj proizvodnji – Suzbijanje bolesti, šteto?ina i korova u organskoj proizvodnji predstavlja vrlo veliki  problem jer nije dozvoljena primena hemijskih sredstava (pesticida) koji se, ina?e, primenjuju u konvencionalnoj ( klasi?noj ) proizvodnji. Zaštita u organskoj proizvodnji zasniva se na pricipu spre?avanje pojave štetnih organizama (bolesti, šteto?ina i korova), a ne njihovom le?enju kada se pojave. Zbog toga se ... Read More »