Tuesday, 20 March, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gljive protiv bolesti

Tag Archives: Gljive protiv bolesti

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Gljive protiv bolesti – U svetu postoji veliko interesovanje za primenu gljiva u kontroli štetočina, bolesti i korova. Stručnjaci jedne mađarske firme zaslužni su za stvaranje mikrobiološkog preparata Trifender WP, u kojem je aktivna materija gljiva Trichoderma asperellum. Enzimi i antibiotici koje luči trihoderma deluju na miceliju parazitnih gljiva, prouzroko va?a bolesti gajenih biljaka, tj. uništavaju njihove spore, ,,kolonizuju ” ... Read More »

Lisičarke gljive za prave poznavaoce

lisicarka

Lisi?arke gljive za prave poznavaoce . Ne propustite ukusne lisi?arke –  Lisi?arka ima karakteristi?nu žutu boju i uglavnom nema vrste sa kojom bi se mogla zameniti. Ne peru se. Mogu da se jedu sveže, da se suše, salamure ili zamrzavaju. Ne treba jesti više od dva puta nedeljno.  Nakon ukusnog doru?ka (a na meniju su bile lisi?arke) odlu?io sam da ... Read More »