Sunday, 23 September, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gljive bolesti

Tag Archives: Gljive bolesti

Gljive protiv bolesti koje nanose štete biljkama

gljive čuvaju otpornost gljiva gljive protiv čuvaju mikoriza

Gljive protiv bolesti – U svetu postoji veliko interesovanje za primenu gljiva u kontroli štetočina, bolesti i korova. Stručnjaci jedne mađarske firme zaslužni su za stvaranje mikrobiološkog preparata Trifender WP, u kojem je aktivna materija gljiva Trichoderma asperellum. Enzimi i antibiotici koje luči trihoderma deluju na miceliju parazitnih gljiva, prouzroko va?a bolesti gajenih biljaka, tj. uništavaju njihove spore, ,,kolonizuju ” ... Read More »