Monday, 18 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: gljiva

Tag Archives: gljiva

SUŠENJE MESA 2

suseno sajam etno

Sušenje mesa divljači, gljiva, voća na improvizovani način. Ako se nađete u neobičnoj situaciji, na neuslovnoj lokaciji, a želite da lekovito bilje, divlje voće, ulov ribe, meso divljači termički obradite ( osušite ) evo nekih predloga za Vas. Sušnica se može brzo improvizovati od sanduka ili bureta, kojima su izbijena oba dna i koji su stavljeni na jamu iskopanu u zemlji ... Read More »

TARTUFI U SRBIJI blago u zemlji

tartufi

Tartufi u Srbiji. Tartufi su najcenjenija i najskuplja jestiva gljiva na svetu. Pored izuzetnog ukusa, ?uvena je po svojim lekovitim svojstvima. Tartufi se mogu na?i i u Srbiji. Postoje posebni tereni koji pogoduju razvoju tartufa. Postoje i uporni traga?i za vrednim i delikatnim blagom. Oni su se organizovali u društvo. Polaznu osnovu za formiranje tartufarskog društva pretstavljala je potreba za ... Read More »

Crvena palež na lakim, sušnim zemljištima

vinograd rekonstrukcija jesenje đubrenje bolesti vinove loze

Crvena palež na vinovoj lozi obi?no se javlja kod ?okota zasa?enih na lakim zemljištima na kojima nema dovoljno vode. Bolest napada samo listove. Uzro?nik je gljiva Pseudopezicula tracheiphila koja svojim micelijum ulazi u provodne snopi?e lista onemogu?avaju?i normalno kretanje sokova u njima. Zbog nedostatka vode tkivo lista izme?u žila se suši i odumire pa nastaju karakteristi?ne pege izme?u nervatura lista.  ... Read More »