Friday, 22 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Glistenjak

Tag Archives: Glistenjak

Glistenjak – prednosti ovako dobijenog djubriva

humus osnov

Glistenjak – prednosti. Glistenjak je visokovredno organsko ?ubrivo sa visokim sadržajem organske materije, mikro i makroelemenata. To je visoko kvalitetno prirodno organsko ?ubrivo bez ikakvih hemijskih dodataka. Eko humus-glistenjak balansira ishranu biljaka, stimuliše rast, pove?ava otpornost na bolest i sušu, ubrzava sazrevanje, poboljšava boje i veli?ine cvetova i plodova, ubrzava klijanje semena i stasanje rasada. Eko humus-glistenjak se postavlja što ... Read More »

Kalifornijske gliste vredno rade za Vašu baštu

gliste

Kalifornijske gliste Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste ( uz prethodnu obradu ) gove?e, konjsko, svinjsko ?ubrivo kao i ?ubre od koza, ovaca i ze?eva. Osim toga mogu da se koriste i karton, stari papir, liš?e, piljevina, mleveni treset, sitno seckana slama i seno, ... Read More »