Saturday, 23 June, 2018
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Glistenjak – prednosti

Tag Archives: Glistenjak – prednosti

Glistenjak – prednosti ovako dobijenog djubriva

humus osnov

Glistenjak – prednosti. Glistenjak je visokovredno organsko ?ubrivo sa visokim sadržajem organske materije, mikro i makroelemenata. To je visoko kvalitetno prirodno organsko ?ubrivo bez ikakvih hemijskih dodataka. Eko humus-glistenjak balansira ishranu biljaka, stimuliše rast, pove?ava otpornost na bolest i sušu, ubrzava sazrevanje, poboljšava boje i veli?ine cvetova i plodova, ubrzava klijanje semena i stasanje rasada. Eko humus-glistenjak se postavlja što ... Read More »