Tuesday, 12 December, 2017
Najnovije vesti
Home » Tag Archives: Gliste pomažu

Tag Archives: Gliste pomažu

Gliste pomažu , povećavaju plodnost zemljišta

glistenjak nematode supstrati smeše plodnost kalcifikacija kiselost dezinfekcija osoke plodnost zemljišta žičnjaci štetnici

Gliste pomažu – Standardno leglo svakih 100 dana spremno je da bude podeljeno na nova legla. Kao podloga za uzgajanje glista mogu da se koriste (uz prethodnu obradu) gove?e, konjsko, svinjsko ?ubrivo kao i ?ubre od koza, ovaca i ze?eva. Osim toga mogu da se koriste i karton, stari papir, liš?e, piljevina, mleveni treset,sitno seckana slama i seno, otpaci od ... Read More »